Tal til både hjerne, hjerte og fødder: Sæt deltagerne i bevægelse

Når man endelig bruger tid og ressourcer på at samle folk fysisk på ét sted til et større møde, så skal de opleve noget andet og mere end hvis de alle sammen sad foran deres skærm. Sanserne skal stimuleres, følelserne skal i spil, og deltagerne skal mærke det kollektive brus. Du skal sørge for, at der sker noget mellem deltagerne, som ellers ikke ville ske, hvis de fx holdt et virtuelt møde eller sad hver især og så et online foredrag.

 
Giv deltagerne plads

Store møder, der har som formål at forandre mennesker og forankre strategi, skal have en engagerende form. Du skal give deltagerne plads. Langt de fleste programelementer på et almindeligt stormøde taler til hjernen, men deltagerne skal dog have tid og rum til at reflektere over det nye, de hører, og skabe personlig mening ud af det. Ellers glemmer de hurtigt den nye viden.

 
Facilitering

En måde at fordøje indhold på, er at få deltagerne op af stolene og i dialog med hinanden. De klogeste til et møde er ikke nødvendigvis dem på scenen, og deltagerne kan ofte lære utroligt meget af hinanden – hvis der er skabt gode rammer for det. Interaktionen mellem deltagerne skal nemlig procesdesignes og faciliteres.

Processen skal være så stram, at den ikke bare producerer lidt tilfældig snik-snak. Men processen skal være tilpas løs til, at folk ikke føler sig som konferencekvæg, der skubbes i alle mulige retninger hele tiden, uden mulighed for at bestemme noget selv.

 
Passion!

Derudover må deltagerne gerne få følelsen af, at der er noget på spil – du skal vække den nerve, hvor folk bliver passionerede og oprigtigt engagerede i indholdet, og ikke bare høfligt og professionelt interesserede. De skal mærke undervejs, at du vil dem noget, helt ind i hjertekulen!

Du har måske allerede nu en løs skitse til dit næste møde. Tænk på, hvor hjernen, hjertet og fødderne skal hen, så er du allerede godt på vej.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.