Hvordan får vi flere til at komme til vores seminarer?

Opgave for IDA, Dansk Ingeniørforening:
Analyse af dimittendmøder og udvikling af ny mødeform

Hvordan kommer vi i dialog med dimittenderne? For alvor.

Ingeniørforeningen IDA ville gerne have undersøgt, hvordan deres dimittendseminarer kan optimeres, så flere unge studerende fik lyst til at deltage i dem – og i sidste ende får flere til at melde sig ind i IDA.

Tre forslag til et nyt mødeprogram med appel til målgruppen

PLUS Agency observerede en række dimittend-seminarer og interviewede deltagerne undervejs og bagefter.
På baggrund af analysen designede PLUS Agency tre forslag til et nyt program for dimittend-seminarerne.
I en efterfølgende workshop med IDA’s medarbejdere blev programmet masseret på plads og omsat til virkelighed.

Har du brug for sparring på
dit næste møde?

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.