En ny form for borgermøde

Kulturministeriet og KL: 
Debatmøder om fremtidens bibliotek 

Hvad tænker ikke-biblioteksbrugere om fremtidens bibliotek?

De danske biblioteker er under forandring. Udfordringerne er mange, og for at kunne planlægge fremtidens bibliotek til lokale behov, skal man i kvalificeret dialog med borgere lokalt. En dialog, som Kulturministeriet og KL gerne ville sætte i gang – især med de borgere, der ikke bruger biblioteket.

Debatmøde, hvor borgerne taler med hinanden først - og derefter med politikerne

PLUS Agency designede et anderledes borgermøde, der turnerede rundt til fire kommuner for at samle holdninger og ideer til fremtidens bibliotek.

En lang række borgere, fra skoleelever til pensionister, var inviteret. 

Gennem fem anderledes aktiviteter fik de mulighed for at danne sig en mening om fremtidens bibliotek ved at tale med hinanden og gøre sig nogle tanker om deres behov for information, kultur og borgeraktiviteter. 

Aktiviteterne var meget forskellige: Alt fra løsning af gåder i skønlitterære bøger til budgetlægning og valg af billeder til at beskrive deres tanker og ønsker. 

Efterfølgende var deltagerne klar til at debattere med Kulturministeren og formanden for Kultur-, Erhverv- og Planudvalget i KL.

Dialogkit, som alle biblioteker kan bruge i workshops med borgerne

Aktiviteterne blev så stor en succes, at Kulturministeriet besluttede at forære dem til alle landets biblioteker, så de lokalt kan afholde deres egen borgerworkshop.

PLUS Agency omdannede derfor aktiviteterne til et plug-and-play workshopkit, som bibliotekerne kan downloade – med vejledning og printbare filer af alle materialerne.

Med dialogkittet i hånden kan biblioteker afholde en komplet borgerworkshop, der tager 1-1,5 time at gennemføre, fra velkomst til afrunding. Workshoppen kan gennemføres for grupper fra 5 til 40 borgere.

Har dit næste møde også brug for en ny debatform?

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.