Mission Possible booster deltagernes engagement og motivation

Mission Possible er et enkelt og motiverende online spil. Deltagerne er opdelt i små grupper og konkurrerer mod hinanden om at løse en række missioner. Missionerne er designet og tilpasset i forhold til de konkrete indsatser og budskaber I ønsker at få implementeret i jeres virksomhed eller organisation.

Nerven i hele processen er læring gennem leg. Men det, der gør Mission Possible helt unikt, er funderingen i videnskabelige teorier om voksenlæring og dramaturgi. Derfor oplever deltagerne Mission Possible som konstant stimulerende, engagerende, dramatisk, sjovt og meningsfuldt. (Se mere om vores designprincipper her.)

Som arrangør råder I pludselig over en anderledes, spændende og super effektiv platform, der på få timer får det hele til at ske. Vidensdeling, networking og ikke mindst accept og forståelse af de budskaber og buyins, det hele handler om.,

Ønsker du også at gøre jeres interne kommunikation mere involverende?

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.