Program workshop

Skyd planlægningen af jeres næste konference i gang med professionel hjælp.

Indledende møde

 • I fortæller om formålet med jeres konference, hvad I drømmer om, hvilke ressourcer I har til rådighed, hvordan budgettet ser ud, og hvem der er med på planlægningsholdet.

 • Vi hører også gerne om alt det, I ved om målgruppen, og jeres erfaringer med afholdelse af tidligere konferencer, og hvad evalueringerne har vist.

 • Hvis der er mange interessenter involveret, så kan det være en idé at udsende et kort spørgeskema eller bed folk om at give deres input.

 • Efter mødet går vi hjem og forbereder planlægningsworkshoppen.

Program workshop

 • Workshoppen varer tre timer, og er for alle i planlægnings-gruppen (typisk 3-5 personer). Hvis der er flere interessenter i spil, som er vigtige at få hørt, så har vi også erfaring med at stå for programworkshops med op til 30 deltagere.

 • På workshoppen fortæller vi lidt om principperne bag det sublime møde, og kommer med et par eksempler, det matcher den konference, I står overfor at skulle planlægge.

 • Herefter tager vi luppen frem og tryktester formålet med konferencen, hvem der er målgruppen, og hvad det centrale budskab er. Og så udvikler vi i fællesskab et program.

 • Her byder vi selvfølgelig også ind med ideer og giver gode råd om, hvordan I kan indfri jeres mål.

 • Når mødet er slut, har i et konkret udkast til et program, og et overblik over, hvad I skal tage fat på.

Tre opfølgende møder

 • Vi mødes yderligere tre gange i løbet af planlægningsprocessen, hvor vi følger op på den nuværende status. I får feedback på udviklingen af programmet og alle de spørgsmål, I har brug for hjælp og vejledning til. Det kan være alt fra forslag til talere, procesdesigns af workshops, en kvalitetssikring af drejebogen eller noget fjerde!

 • Hvert opfølgende møde varer ca. 2 timer.

 • Dvs. at i denne model er det op til jer at omsætte alle inputs til konkrete handlinger. Når det er sagt, så giver vi selvfølgelig gerne yderligere tilbud på elementer, som I gerne vil have hjælp til. 

Vil I også gerne have en konference-ekspert med til jeres planlægningsmøde?

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.