Den toneangivende trio

Konference for Socialpædagogerne:
Vinder af Bedste Deltagerinvolvering til mødebranchens Oscar-uddeling, Danish Events and Meetings Award 2017 (DEMA17)

Fokus på faglighed

Socialpædagoger udsættes mere end nogen anden faggruppe af vold på jobbet. Det kan være alt fra skub, spark og riv i håret – til drab. Ét af de elementer, der kan være med til at forebygge og bekæmpe vold, er en høj faglighed. Og det er nemmere at holde den faglige fane højt på den enkelte arbejdsplads, hvis både lederen, arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten (også kaldet trioen) samarbejder om det.

En lydfortælling som anslag

Socialpædagogerne inviterede 500 arbejdsmiljø-repræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere til konference i Herning Kongrescenter.

​PLUS Agency stod for hele programplanlægningen og afviklingen.

Dagen startede med en lydfortælling – en historie om en socialpædagog på et bosted, som løbende oplever at få hendes grænser overskredet. Og til sidst bliver det for meget…

Konferencens formål

Ambitionerne for konferencen var tårnhøje:

Fairground: Et fagligt posteløb

Konferencens grundelement var vores deltagerinvolverende koncept Fairground – en slags fagligt posteløb fuld af opgaver, dialog og reflektion. Derudover var dagen krydret med en række plenum-seancer med perspektiverende oplæg, interview med praktikere – og lydbogen i 3 kapitler.
Konkret bestod Fairground af 90 stationer. Hver station bød på en opgave, der kunne løses på alt fra 10-20 minutter. Deltagerne bestemte selv, hvor lang tid de ville bruge på hver opgave.
Deltagerne var sat sammen i grupper á 6 personer: De var både var sammen med deres egen trio men også med en trio fra en anden arbejdsplads.

Variation i form og indhold

Vi havde udviklet et superskarpt procesdesign og et materialesæt til hver øvelse, som hjalp deltagerne med at holde fokus og engagerede dem mest muligt til at reflektere, erfaringsudveksle, være handlings-orienterede, og tage nye ideer med hjem.
Nogle opgaver havde idekataloger, man kunne plukke fra, og andre havde checklister, hvor man kunne vurdere forskellige indsatser på ens arbejdsplads.
Nogle opgaver tog udgangspunkt i faglige dilemmaer fra lydbogs-fortællingen, mens andre gav mulighed for at lave konkrete aftaler med hinanden om nye tiltag.
Nogle opgaver hjalp med at prioritere rollefordelingen i trioen, mens andre gav anledning til selvransagelse. Der var film, forumteater, quizzer, afstemninger – og meget, meget mere.

Et skræddersyet IT-system

Et IT-system, som vi selv har udviklet, holdt styr på, hvor grupperne havde været og hvilke stationer, der var ledige. Grupperne kunne derfor selv bestemme, hvor lang tid de ville bruge på opgaverne – når de meldte klar til en ny opgave, kunne de aflæse på en storskærm i salen, hvilken station de skulle gå videre til.

Systemets algoritme tilstræbte, at deltagerne prøvede øvelser indenfor forskellige temaer, og sikrede, at alle grupper oplevede variation i både form og indhold.

Efterfølgende er alle opgaverne med materialer lagt ud på Socialpædagogernes hjemmeside, så deltagerne kan plukke fra kataloget og gennemgå relevante opgaver med deres kolleger hjemme på arbejdspladsen.

Tårnhøj effekt

95% af deltagerne mener, at konferencen har inspireret dem til TRIO’ens arbejde med arbejdsmiljø og faglighed, og især fik Fairground (som blev kaldt øvelsesterrænet i denne konference) mange begejstrede kommentarer:

Skal din konference også have
tårnhøj effekt?

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.